2013-29 Teknisk anlæg, Endelavevej, Horsens, Varmeværk - Kommuneplantillæg ramme 1

Home Rammer Enkeltområder Vedtaget 10.TE.1
Plan: Horsens kraftvarmeværk
Plannr: 10.TE.1

Bestemmelser

Plannavn
Horsens kraftvarmeværk

Status
Vedtaget

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Forsyningsanlæg

Anvendelse konkret
Kraftvarmeværk

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Status

Vedtaget

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer