2013-14 Boliger, Egebjergvej, Egebjerg - Kommuneplantillæg ramme 2

Home Rammer Enkeltområder Kladde HR.06.C.1.
Plan: 2013-14, Boliger Egebjergvej, Egebjerg
Plannr: HR.06.C.1.

Bestemmelser

Plannavn
2013-14, Boliger Egebjergvej, Egebjerg

Status
Kladde

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50

Maksimalt antal etager
2

Mindste miljøklasse
1

Maksimale miljøklasse
3

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål; butikker, privat og offentlig service

Detailhandel
Indenfor rammen kan der etableres dagligvarebutikker op til 2000 m2 og udvalgsvarebutikker op til 500 m2. Der må dog maksimalt indenfor bymidteafgrænsningen etableres 2500 m2 detailhandel.

Status

Kladde

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer