17-2013 Retningslinje og ramme for detailhandel i Nim - Kommuneplantillæg ramme 1

Home Rammer Enkeltområder Forslag BR.41.CB.1.
Plan: Tillæg 17-2013
Plannr: BR.41.CB.1.

Bestemmelser

Plannavn
Tillæg 17-2013

Status
Forslag

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
40

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Mindste miljøklasse
1

Maksimale miljøklasse
3

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål; boliger, butikker, privat og offentlig service, herunder kirke med tilhørende funktioner.

Når der lokalplanlægges for området skal der etableres tekniske tiltag til sikring af grundvandet, da området er OSD. Dette skal ske i overensstemmelse med de tekniske tiltag i Grundvandsredegørelsen.

Opholds- og friarealer
Ingen

Notat
Bebyggelse skal placeres og udformes, så genevirkninger for omgivelserne undgås, og så områdets karakter af landsbymiljø opretholdes.

Zonenotat
Området vil med vedtagelse af lokalplan 2015-18, Nim i byzone overføres til byzone.

Lokalplan i området
Ingen

Detailhandel
Indenfor området må placeres 1380 m2 butiksareal. Maks. størrelse for dagligvarebutikker er 1000 m2 og 500 m2 for udvalgsvarebutikker.

Dette er i overensstemmelse med detailhandelstrukturen, hvor der er udlagt en samlet udbygningsramme på 1380 m2.

Status

Forslag

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer