2013-9 Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens - Kommuneplantillæg 1

Home Rammer Enkeltområder Forslag 12.RE.08
Plan: Elbæk, et område til rekreativt formål og kolonihaver
Plannr: 12.RE.08

Bestemmelser

Plannavn
Elbæk, et område til rekreativt formål og kolonihaver

Status
Forslag

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Kolonihaver

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Generelle anvendelsesbestemmelser
Rekreativt område og kolonihavehuse

Notat
Området må anvendes til natur- og rekreativt område. Indenfor området er 26 små huse, der benævnes kolonihavehuse. Området er offentligt tilgængeligt efter bestemmelserne i lokalplan 2016-22, Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens.

Lokalplan i området
2016-22, Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens

Status

Forslag

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer