2013-43 Udvidelse af Industrimuseet, Horsens - Kommuneplantillæg 1

Home Rammer Enkeltområder Forslag 10OF01
Plan: Udvidelse af Industrimuseet, Horsens
Plannr: 10OF01

Bestemmelser

Plannavn
Udvidelse af Industrimuseet, Horsens

Status
Forslag

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
130

Maksimalt antal etager
5

Maksimal bygningshøjde
14

Mindste miljøklasse
1

Maksimale miljøklasse
2

Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til fremherskende offentlige formål. Hovedvægten i anvendelsen skal være offentlige formål; museum, herunder museum med arbejdende værksteder og tilknyttede erhverv, der kan understøtte museets kulturelle profil. Der kan i mindre omfang gives mulighed for cafédrift og værelsesudlejning i tilknytning til museet og til understøtning af museets fortælling. Derudover kan der etableres parkering i konstruktion og på terræn til museets gæster og øvrig kommerciel anvendelse.

Notat
Der skal ved den kommende lokalplanlægning tages hensyn til områdets kulturhistoriske værdier - de bevaringsværdige bygninger.

Zonenotat
Byzone

Lokalplan i området
150 og 151

Status

Forslag

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer