2013-43 Udvidelse af Industrimuseet, Horsens - Kommuneplantillæg ramme 4

Home Rammer Enkeltområder Forslag 10BO15
Plan: Udvidelse af Industrimuseet, Horsens
Plannr: 10BO15

Bestemmelser

Plannavn
Udvidelse af Industrimuseet, Horsens

Status
Forslag

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
130

Maksimalt antal etager

Maksimal bygningshøjde
16

Mindste miljøklasse
1

Maksimale miljøklasse
2

Generelle anvendelsesbestemmelser
Rammen fastlægges til etageboligformål, helårsbeboelse.

Notat
Ved byggeri skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse, med hensyn til højde, dybde, etageantal, tagform, materialevalg, farver m.v. Der skal tages hensyn til områdets bevaringsværdige bygninger.

Zonenotat
Byzone

Lokalplan i området
150

Status

Forslag

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer