PLANSTRATEGI 2015

Home Planstrategi 2015 Visionen Planvisionen

Planvisionen

Horsens Kommune er placeret centralt i det Østjyske vækstområde og oplever en markant vækst. Der er vækst i både indbyggertal og antallet af arbejdspladser. Befolkningen er steget i Horsens Kommune de seneste år og alt tyder på at denne stigning vil fortsætte. Sammen med Aarhus er Horsens den kommune der vokser mest i regionen.

I forhold til arbejdspladser er det kun Skanderborg og Horsens Kommune i Region Midtjylland som har oplevet vækst i antallet af arbejdspladser i perioden 2011-2013. Samlet set har man som borger adgang til næsten 500.000 arbejdspladser inden for 60 minutters kørsel [Jyllandskorridoren, Nøgletal].

Planstrategien adresserer denne vækstsituation og formidler samtidig, hvorledes Byrådets vision skal komme til udtryk i den fysiske udvikling i kommende planperiode.

Planperioden for den kommende kommuneplan er 2017-2029.

I planperioden vil vi desuden videreudvikle det strategiske plansamarbejde i Business Region Aarhus.

 

Den forventede befolkningsudvikling i kommunen (pink), i regionen (gul) og i landet (blå) i perioden 2014-2034. Kilde Region Syddanmark og Danmarks statistik - Grafik fra Jyllandskorridoren 2014.

Fokuspunkterne for Planstrategien består af 4 overordnede temaer, som vil være omdrejningspunktet i den kommende planperiode. Fokuspunkterne vil pege på, hvilke konkrete planlægningsmæssige projekter der skal tages hul på i den kommende planperiode. De fire fokuspunkter er:

  • Ny by(del)

  • Byens puls

  • Natur og multifunktionelle landskaber

  • Fremtidens infrastruktur

Under hver af disse fire overskrifter præsenteres en overordnet strategi, en række planindsatser, ligesom der beskrives hvilke væsentlige emner det forventes at påvirke i planperioden. Der ud over er der et afsnit om Agenda 21, som blandt andet indeholde emner som klima, energi, affald, grøn erhvervssatsning og trafik.

Herunder: Luftfoto fra Sønderbro i Horsens.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer