PLANSTRATEGI 2015

Home Planstrategi 2015 Visionen Byrådets vision

Byrådets vision

Planstrategien danner rammen for revision af Kommuneplanen og opstiller samtidig pejlemærker for, hvordan Byrådet vil arbejde med virkeliggørelse af visionen for Horsens Kommune i andre relevante sammenhænge.

Strategien indeholder en række initiativer, som forudsætter, at andre aktører end kommunen spiller med, f.eks. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, interesseorganisationer m.fl. Det kræver et fortsat samspil med centrale aktører i lokalsamfundet.

 

Visionens hovedpunkter er:

·         Horsens – oplevelser i mange farver

·         Horsens – et dynamisk og kreativt kraftcenter

·         Horsens – et aktivt velfærdssamfund

 

 

 

Til højre: Ridderturnering ved Middelalderfestivalen.

Herunder: Regentparret besøger Horsens.

 

Horsens Kommune – oplevelser i mange farver

Vi skal fastholde og udvikle Horsens Kommunes image som katalysator og centrum for store oplevelser, hvad enten det gælder vores byer, vores natur eller vores kyst. Kommuneplanen skal sætte rammen for en lang række spændende, perspektivrige projekter, som tilsammen skal medvirke til at realisere visionen om Horsens Kommune i mange farver.

 

Horsens Kommune – et dynamisk og kreativt kraftcenter

Vi ønsker at skabe optimale muligheder for bosætning, vækst og dynamik. Derfor arbejder vi strategisk og ambitiøst med tilflytning, erhvervsudvikling og markedsføring.

Horsens er en moderne studieby med studerende fra hele verden. Det er afgørende for den langsigtede beskæftigelse og vækst og innovation i erhvervslivet, at der sker et generelt kompetenceløft i kommunen. 

Horsens Kommune – en moderne velfærdskommune

Fortsat vækst og udvikling i Horsens Kommune er en altafgørende forudsætning for, at kommunen bliver et endnu bedre sted at leve og bo, og at vi som kommune har ressourcer til at levere høj kvalitet i de kommunale serviceydelser.

Vi har plads til udfoldelse, og vi skaber rum for sundhed og bevægelse for alle borgere. Vi bygger den kommunale indsats på et tæt samspil med borgere og lokale ildsjæle. 

Planstrategien er Byrådets strategi for, hvordan vi i den kommende planperiode kan arbejde videre med at skabe vækst og udvikling og dermed indfri visionen for Horsens Kommune.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer