Kommuneplantillæg

Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan - Vedtaget 23-09-2014 – offentliggjort 17-12-2014

Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Bydelscenter, Silkeborgvej, Horsens - Vedtaget 24-06-2014 – offentliggjort 02-07-2014

Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Ternevej, Horsens - Vedtaget 24-06-2014 – offentliggjort 09-07-2014

Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 - Boliger, Nørrelide, Gedved - Vedtaget 27-01-2015 – offentliggjort 03-02-2015

Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 – Offentligt formål, FÆNGSLET, Horsens – Vedtaget 24-03-2015 – offentliggjort 26-03-2015

Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 – Tematillæg for byvækst og fritidsformål – Vedtaget 23-06-2015 – offentliggjort 30-06-2015 - Herunder Grundvandsredegørelse for hele kommunen

Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 – Centerformål, Sønderbrogade, Horsens - Vedtaget 15-12-2015 – offentliggjort 17-12-2015

Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 – Erhverv, Horsens Syd - Forslag vedtaget 26-05-2015 – offentliggjort 09-06-2015

Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 – Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Vedtaget 25-08-2015 – offentliggjort 01-09-2015

Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 – Boliger, Egebjergvej, Egebjerg - Forslag vedtaget 25-08-2015 – offentliggjort 01-09-2015

Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 – Retningslinje for detailhandel, Erhvervsbyvej - Vedtaget 15-12-2015 – offentliggjort 17-12-2015

Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 - Retningslinje og ramme for detailhandel i Nim - Forslag vedtaget 22-11-2015 - offentliggjort 30-11-2015

Tillæg 18 til Kommuneplan 2013 - Ridecenter i Vestbirk - Forslag vedtaget 22-11-2015 - offentliggjort 1-12-2015

Tillæg 20 til Kommuneplan 2013 - Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens - Forslag vedtaget 15-12-2015 – offentliggjort 17-12-2015

Tillæg 25 til Kommuneplan 2013 - Ramme for råstoferhverv, lervejdal, Addit - Forslag vedtaget 15-12-2015 – offentliggjort 17-12-2015