PLANSTRATEGI 2015

Home Planstrategi 2015 Om strategien Miljøvurdering

Miljøvurdering

Miljøvurdering Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Det sikres ved at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planstrategi 2015 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser, derfor vurderes det, at planstrategien ikke er omfattet af loven. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af Planstrategi 2015.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer