PLANSTRATEGI 2015

Hvad er en Planstrategi?

Efter Planlovens § 11 skal kommunen udarbejde en kommuneplan, som er en fysisk plan for kommunens udvikling de kommende 12 år. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for denne udvikling. En del af arbejdet med kommuneplanen er, at Byrådet mindst hver fjerde år skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (Planstrategi) jf. Planlovens § 23 a-e. Strategien fortæller borgerne, hvordan Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig fysisk, samt hvordan Byrådet vil revidere kommuneplanen. Herudover skal Byrådet beskrive, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (Lokal Agenda 21-strategi).

 

Strategien skal offentliggøres i første halvdel af valgperioden, hvilket betyder, at strategien skal offentliggøres inden udgangen af 2015.

Byrådet har besluttet, at Planstrategi og Lokal Agenda 21 strategi skal være en samlet strategi. Byrådet har afholdt temamøde for at fastlægge og beskrive de fokuspunkter, som Planstrategien skulle indholde. Planstrategi 2015 er resultatet af den proces, der har været omkring Byrådets vision for Horsens Kommunes fysiske udvikling.

Planstrategien skal også beskrive, hvad Horsens Kommune har gennemført af planlægning siden den seneste revision af kommuneplanen. Samtidig skal det fremgå af strategien, om der vil ske en hel eller delvis revision af kommuneplanen i valgperioden.

NO CONFIG

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer