Formål

Byrådet vil i Planstrategien primært beskæftige sig med kommunens fysiske rammer og identitet. Strategien vil forsøge at skabe sammenhæng mellem visionen og den fysiske udvikling. Strategien skal være operationel og fungere som grundlaget for det videre arbejde med den fysiske planlægning i Kommuneplan 2017. 

Strategien bygges op omkring 4 fokuspunkter. Fokuspunkterne vil pege på hvilke konkrete planlægningsmæssige projekter, der skal tages hul på i den kommende planperiode også udover den egentlige kommuneplanrevision.