PLANSTRATEGI 2015

Home Planstrategi 2015 Om strategien

Om strategien

Planstrategien har en vigtig rolle, da strategien kan fastlægge de nødvendige politiske prioriteringer for kommunens fremtidige fysiske udvikling. En tydelig og skarp profil kan samtidig gøre det enklere for kommunen at navigere i forhold til påvirkninger udefra og i de samarbejder, som kommunen indgår i.

Udarbejdelsen af en Planstrategi har derfor flere mål:

  • Strategien skal, via Byrådets visioner og prioriteringer, sætte kursen for kommunens fysiske udvikling.

 

  • Strategien skal adressere de helt centrale udfordringer, som kommunen står overfor og kan derfor opfattes som et styringsværktøj i de løbende politiske og administrative prioriteringer for denne udvikling.

  • Strategien skal være en integreret del af den samlede planproces, således at strategien lægger sporene til den kommende kommuneplan 2017, og hvad der skal sættes fokus på, når kommuneplanen skal revideres. Planstrategien skal derfor sikre koblingen mellem de overordnede strategiske planer og den fysiske planlægning.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer