PLANSTRATEGI 2015

Home Planstrategi 2015 Høring

Høring

Der har mulighed for at komme med idéer, forslag og kommentarer til den fremlagte Planstrategi i mindst 8 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning § 23 a-e.

Planstrategi 2015 har nu været offentliggjort med en frist på 8 uger til at komme med idéer, forslag og bemærkninger. I perioden er der kommet 6 høringssvar.

Byrådet har taget stilling til de fremsendte idéer og bemærkninger.  Dette har ført til følgende ændringer i Planstrategi 2015:

I et af høringssvarene var der et ønske om, at tilføje at der arbejdes for et togstop i Hovedgård. Dette arbejdes der allerede med som en del af Bosætningsstrategi 2015. Derfor tilføjes et punkt svarende til det i Bosætningsstrategien under afsnittet Fremtidens infrastruktur – Hvad vil vi?:

”I forbindelse med etableringen af den nye bane mellem Hovedgård og Hasselager skal der arbejdes for at få genåbnet stationen i Hovedgård.” 

Erhvervsstyrelsen har telefonisk gjort Horsens Kommuneopmærksomme på, at revisionen af detailhandelstemaet bør præciseres i afsnittet ”Byens puls” Hvordan gør vi? Punktet formuleres istedet således:

”Retningslinjerne for detailhandel spiller en rolle i forhold til at sikre de rigtige rammevilkår for den fremtidige udvikling af detailhandlen i hele Horsens Kommune. I revisionen af detailhandelstemaet skal der også skabes mulighed for etablering af op til tre nye udvalgsvarebutikker større end 2000 m2 i Horsens by”.

 

 

Planstrategi 2015 er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 27. oktober 2015.

Planstrategi 2015 er fremlagt den 3. november 2015 og fristen for at indsende idéer og bemærkninger var 5. januar 2016.

Planstrategi 2015 er vedtaget i Byrådet den 23. februar 2016.

Planstrategi 2015 er offentlig bekendtgjort den 9. marts 2016.

 

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer