Hvorfor?

Horsens vokser og de eksisterende bydele er efterhånden fuldt udbygget, med den seneste revision af de fremtidige byzonearealer er der flere bydele, hvor arealerne til boligudbygning er brugt op.

Derfor er det set i lyset af Horsens Kommunes vækst meget aktuelt at påbegynde planlægningen for, hvor denne langsigtede vækst skal foregå.

Der er allerede i Kommuneplan 2009 nævnt en mulighed for at placere en ny by(del) nord for Nørrestrand ved Horsens.

Den mulighed skal nu bringes i spil, så der udlægges et perspektivområde, således at der kan dannes et fornuftigt og bæredygtigt grundlag for den langsigtede byudvikling i Horsens.

 

Fra området er der let adgang til motorvejen og Gl. Aarhusvej, således at man let kan nå resten af det østjyske vækstområde indenfor 1 times kørsel.

Området ligger tæt på midtbyen for bløde trafikkanter, hvis der skabes forbindelse på tværs af Nørrestrand.

Området er desuden et af de få områder omkring Horsens by, der ligger udenfor OSD og samtidig ligger området godt i forhold til ikke at påvirke kystnærhedszonen væsentligt. Her er desuden gode muligheder for at koble den nye bydel på den eksisterende by.