PLANSTRATEGI 2015

Hvordan gør vi?

Planlægningen skal bygge på en række værdier, som fastlægges gennem en visionsproces. Derudover vil der ske en række tiltag for at sikre en ny attraktiv by(del), med rig mulighed for rekreativ udfoldelse og bevægelse.

  • Der skal udarbejdes en forudsætningsrapport med analyse og kortlægning af det aktuelle område.

  • Der skal udarbejdes en strukturplan for området, som er robust og langtidsholdbar i forhold til markedets skiftende tendenser. Derfor skal fokus være på værdier, principper og typologier for by (del)ens udbygning.

  • Det er målet at udpege perspektivareal til den nye By(del) i den kommende Kommuneplan revision og det skal ske på baggrund af den kommende strukturplan for området.

  • Hovedstrukturen i kommuneplanen vil ligeledes blive berørt under revisionen, da der vil være fokus på bymønster, bydelsidentitet, grøn-blåstruktur for både den nye by(del) og de eksisterende i kommunens Centerbyer og Mellembyer.

 

 

  • I den fremtidige planlægning for en ny by(del) skal bæredygtighed, klima og energi spille en væsentlig rolle og bidrage til at skabe merværdi gennem kombinationsløsninger for f.eks. klima- og energiudfordringer og rekreative funktioner.
  • I det fremtidige arbejde med den nye by (-del) skal der skabes fokus på en velfungerende infrastruktur, herunder en god kollektiv trafikbetjening. Borgerne skal benytte den kollektive trafik og bruge cyklen både i den nye by (-del) og når turen går ind til Horsens. 

  • Det skal være let at komme til det overordnende vejnet, herunder Den Østjyske Motorvej (E45) og Aarhus via landevejen.

  • Det skal undersøges om der på den lange bane kan etableres en togstop i Hansted, som er meget tæt på den nye by(del). Der skal desuden arbejdes for, at Horsens bliver en del af etapeudbygningen af Aarhus Letbane.

  • Der skal i arbejdet med den nye by(del) sikres sammenhæng til Horsens Kommunes Bosætningsstrategi 2015-2019, Erhvervsudviklingsstrategi 2012 og skole- og dagtilbudsområdets planer for skoleudbygning i Horsens og de omkringliggende byer.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer