Hvad vil vi?

Visionen er at Horsens Kommune gennem den langsigtede planlægning at skabe en ny levende og grøn by(del) med mellem 6-9.000 nye indbyggere, hvor der er fokus på at: 

 

 

Området set fra vest mod øst.

 


Den allerede indledte diskussion om mulighederne for at placere en ny by i tilknytning til Horsens by foldes ud og der skabes et grundlag for en fremtidig planlægning gennem en kommende strukturplan for by(-del)en.

Den overordnede hovedstruktur i forhold til arealdisponering er i spil, da der gennem Bosætningsstrategi 2015 er langt op til, at fokusere på de enkelte områders identitetsskabende elementer.