PLANSTRATEGI 2015

Hvorfor?

Horsens Kommune har behov for at vurdere, hvilke kvaliteter og muligheder det åbne land rummer. Derfor sættes der også fokus på planlægningen i det åbne land, når kommuneplanen revideres i 2017.

Overskriften Natur og Multifunktionelle landskaber bliver omdrejningspunktet for det fremtidige arbejde med natur- og landskabstemaerne i kommuneplanen. Det gør de, fordi det er centralt at se på benyttelse kontra beskyttelse. Naturen, landskaberne og kulturmiljøerne skal aktiveres på det bedst mulige måde, som i nogle tilfælde vil være gennem beskyttelse og andre gennem benyttelse. Emnet er også vigtigt, fordi der er et stigende pres på arealerne til forskellige aktiviteter, så en bevidst prioritering af det åbne lands aktiviteter er derfor afgørende.

 

Landskabet ved Hansted ådal.

Horsens Kommune er på den ene side udfordret af at skulle udlægge arealer til byudvikling, vindmøller, store husdyrbrug, biogasanlæg og lignende og på den anden side at skulle forholde os aktivt til beskyttelsen af natur, landskaber, kulturhistoriske værdier osv. De erhvervsdrivende i det åbne land - landbruget, håndværksvirksomheder mv. har behov for, at deres produktions- og udviklingsmuligheder er sikrede. Der ligger en udfordring i at det sker, samtidig med at vi fremmer bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

Der skal arbejdes på, at pege på potentiel ny natur, nye landskabstyper og formationer. Dette kan være med til at skabe bevidsthed om og udvikle et områdes identitet. Horsens Kommunes åbne land skal bringes i spil som den attraktive ressource det er både for landbrugsdrift, naturelskere, som bosætningsmulighed, hvor dette er muligt.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer