Hvordan gør vi?

Planlægningen for det åbne land skal sikre balancen mellem benyttelse og beskyttelse, således at alle Horsens Kommunes mange potentialer og kvaliteter bringes i spil. I planperioden vil der være fokus på følgende.