Hvad vil vi?

Naturen i Horsens Kommune indbyder til oplevelser og bevægelsesaktiviteter, fordi vi har naturen lige foran os. Variationen i naturtyper i kommunen er stor, og aktivitetsmulighederne er mange. Fjorden og Gudenåen kan bruges til sejlads, kystvande og søer til at svømme i, bakkedrag som Sukkertoppen og skovene til udflugter. Vi har mange kilometer stisystemer, som forbinder naturområderne, og som skaber adgang til selve naturen.

Horsens Kommune vil arbejde for at:

Landsbyen Tønning.