PLANSTRATEGI 2015

Hvorfor?

Fremtidens infrastruktur knytter sig på de tre øvrige temaer i planstrategien, da den er altafgørende i forhold til tilgængeligheden til og sammenhæng mellem både by, aktiviteter, natur og landskab.

Der vil være fokus på både den trafikale infrastruktur og den forsyningsmæssige infrastruktur under dette tema.

Horsens Kommune ligger placeret tæt ved Den Østjyske Motorvej. Derfor er en fortsat udbygning af motorvejen nødvendig, da den betyder meget for en hensigtsmæssig afvikling af trafikken på det overordnede vejnet i Horsens Kommune. Størst er behovet for en udbygning af motorvejen til 6 spor, samt behovet for yderligere en motorvejstilslutning nord for Hatting med forbindelse til Ringvejen og Bygholm Parkvej i Horsens. Der er også aktuelle planer om en ny omfartsvej syd om Horsens mellem Vejlevej og Bjerrevej som skal sikre en aflastning af bl.a. Vejlevej og Strandkærvej og en mere direkte vejforbindelse mellem Horsens syd og Den Østjyske Motorvej. Det vil som en naturlig konsekvens heraf være hensigtsmæssigt at undersøge om omfartsvejen skal fortsættes til Bollervej. På længere sigt kan en omfartsvej nord om Horsens mellem Oddervej og Gl. Århusvej komme på tale.

 

 

Antallet af ind- og udpendlere til Horsens Kommune i 2013.

Der skal arbejdes med en aktiv planlægning, hvor der sikres areal, rum og mulighed for de forskellige typer af infrastruktur, da disse er altafgørende for en velfungerende kommune. Velfungerende infrastruktur bemærkes sjældent, men til gengæld bliver ikke fungerende infrastruktur meget synlig og frustrerende for borgerne og erhvervslivet.

Den store vækst i kommunen afføder også trafikale udfordringer, der skal tages hånd om. Hvilke typer trafikanter skal tilgodeses hvor og hvordan?

De tekniske anlæg sikrer forskellige typer af forsyning i kommunen og den fysiske planlægning skal understøtte den udvikling er sket på dette område. Som et led i forliget om Togfonden DK fra 2014 planlægger staten for en elektrificering af jernbanen og en ny banestrækning mellem Hovedgaard og Hasselager syd for Aarhus. Det vil for Horsens Kommunes vedkommende medføre at bl.a. Grumstrup, Asserup og evt. Vedslet kan blive berørt af den nye bane. Kommunen vil gerne støtte op om denne planlægning, men der skal tages hensyn til de borgere i Horsens Kommune, der bor i disse områder.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer