PLANSTRATEGI 2015

Hvordan gør vi?

I den kommende planperiode vil der være fokus på at sikre langsigtede planlægning af fremtidens infrastruktur både på trafik og på forsyningsområdet.

  • Der skal være fokus på en ny langsigtet planlægning for vejstrukturen og parkeringsstrategien i midtbyen i Horsens. Der skal skabes en ny langsigtet hovedstruktur for den trafikale infrastruktur i Horsens by.

  • Der skal fortsat laves nye cykelstier til og fra uddannelser og arbejdspladser i hele kommunen.

  • Cyklen skal blive et mere anvendt transportmiddel til og fra Horsens bymidte gennem nye stier og bedre faciliteter for cyklisterne.

 

  • Der skal jf. Bosætningsstrategi 2015 undersøges mulighederne for at etablere en cykelsupersti gennem sydbyen ca. midt mellem Bjerrevej og Vejlevej.

  • Kommuneplanens retningslinjer for planlagte trafikanlæg skal revideres i planperioden, det gælder både veje, trafikstier, jernbaner, terminaler osv.

  • Kommuneplanens retningslinjer for planlagte tekniske anlæg i kommuneplanen retningslinjer skal revideres i planperioden, det gælder både vindmøller, biogasanlæg, højspænding, forsyningsanlæg osv.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer