Hvad vil vi?

Horsens Kommune vil sikre gode overordnede vejforbindelser inden for samt til og fra Horsens Kommune. Vejene skal planlægges med hensyntagen til samspillet med den kollektive trafik. Trafiksikkerheden på vejnettet skal vægtes højt og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal fortsat reduceres.

Den reducerede trafik vil samtidig mindske trafikkens øvrige miljøgener. Det skal samtidig sikre, at trafikken på de primære trafikveje omkring midtbyen kan afvikles med færrest mulige problemer. For at det kan lade sig gøre, vil trafikplanen pege på forslag til at forbedre disse veje.

Den kollektive trafik skal være et attraktivt alternativ til de øvrige transportformer. Derfor vil Horsens Kommune arbejde på at rejsende, der benytter kollektiv trafik, har optimale muligheder for nemt og hurtigt at kunne skifte fra ét transportmiddel til et andet. Samtidig skal de rejsende sikres ordentlige forhold, mens de venter. Der vil fremover være fokus på at sikre et hurtigt busnet med tilstrækkelige afgange.

For pendlerne er trafikbetjeningen i myldretiden af stor betydning for, om den kollektiv trafik er et attraktivt alternativ til bilen. Horsens Kommune vil derfor også sætte fokus på den kollektive trafikbetjening af pendlerne i myldretiden. Der kan undersøges mulighed for at have eldelebiler i Horsens Kommune.

Samtidig skal det undersøges, om alternative løsninger end traditionel busbetjening med faste ruter og afgange kan være hensigtsmæssig trafikbetjening i nogle områder/tidsrum.

Den kollektive bustrafik skal først og fremmest sikre et transporttilbud for de borgere, der ikke har adgang til bil. Den kollektive trafik med bus skal i den forbindelse i særlig grad tilrettelægges i forhold til børns og unges rejser til uddannelser.

 

I forhold til de længere rejser skal der arbejdes for en udbygning af jernbanedriften inden for person- og godstransport. I den forbindelse skal der arbejdes for at få gennemført Togfonden DK fra 2014, som opererer med at der skal etableres ny bane mellem Hovedgård og Hasselager syd for Århus.  Den nye jernbanestrækning vil være en del af den planlagte Timemodel, der bl.a. vil gøre det muligt at køre mellem Odense og Aarhus på en time. Den nye bane Hovedgård – Hasselager vil gøre det muligt at have flere afgange på den nuværende bane og give kortere rejsetider mellem Horsens og Aarhus. Timemodellen består af tre lyntogslinjer. Et Superlyn med én times rejsetid mellem de største byer: Købehavn, Odense, Aarhus og Aalborg, derudover et Superlyn, der kører på én time fra København til Odense og videre til Esbjerg med stop i Kolding, og sidst, men ikke mindst, et Superlyn mellem København og Aarhus på 2 timer og 10 min. med stop i Odense, Fredericia Vejle og Horsens. Der skal desuden arbejdes, at Horsens bliver en del af etapeudbygningen af Aarhus Letbane.  

Horsens Kommune vil arbejde for: