Hvorfor?

Selvom der bygges nye boliger og udvikles nye byområder, skal der stadig sikres en høj bo- og levekvalitet i de eksisterende bydele og Mellembyer. Derfor skal der i stigende grad fokus på kvalitet i byomdannelsen af både bygninger, grønne rum og infrastruktur, i fortætning, i fornyelse og nytænkning af de eksisterende byområder.

Byens puls skal fremtidssikres i de eksisterende bydele, således at det fortsat er attraktivt for kommunens borgere, tilflyttere og erhvervsdrivende at investerer i de gamle boligområder og bydelscentre.

Livet på Søndergade.