Trafik

Reduktion af CO2-udledningen fra trafikken kan bl.a. ske ved at udbygge den kollektive trafik f.eks. ved at intensivere busbetjeningen på visse tider af døgnet og i større udstrækning implementere flextursordningen. Reduktion af støj- og luftforureningen kan også ske ved at satse mere på elbiler, ved at kommunen medvirker til at opbygge en infrastruktur for elbiler med ladestandere og p-pladser til elbiler, efterhånden som markedet for el-biler modnes.

Ligeledes skal kommunens indsats for at vedligeholde og skabe gode og sikre cykelstier fortsat udbygges og forbedres, således at det bliver mere attraktivt at anvende cyklen som et reelt alternativ til bilen på de korte ture. Der kan således sættes fokus på at reducere biltransporten når turen går fra de bymidtenære boligområder til Horsens Midtby. 

 

Det vil vi arbejde for: