PLANSTRATEGI 2015

Home Planstrategi 2015 Agenda 21 Klima

Klima

Horsens Kommune vil i planperioden vedtage en overordnet, langsigtet Klima- og Energistrategi, der sætter rammen for alle fremtidige aktiviteter på klimaområdet.  Klima- og Energistrategien skal på visionær og ambitiøs vis sætte nye mål og veje for Horsens Kommunes initiativer og aktiviteter til fordel for at reducere klimapåvirkningen.

Horsens Kommunes klimaindsats skal sikre bæredygtig vækst. Klimaindsatsen kan være en mulighed for at tænke kreative løsninger ind i både trafik- og byplanlægning – og dermed skabe gode oplevelser for borgerne og sikre fortsat vækst i Horsens Kommune.

Klimarådet som blev nedsat af Horsens Kommunes byråd i 2009 er et rådgivende organ. Klimarådets funktion er at være rådgivende i forhold til Teknik- og Miljøudvalget i Horsens Kommune.

Klimarådet er bredt sammensat med repræsentanter fra erhvervsliv, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og politikere i Horsens Kommune. Rådet mødes fire gange om året, og herunder et årligt møde med Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

I Klimarådet drøfter medlemmerne relevante emner, udarbejder politiske anbefalinger og etablerer netværk og interne samarbejdsrelationer. Herudover deltager Klimarådet i konkrete projekter i samarbejde med Teknik- og Miljø i Horsens Kommune.

Klimarådets udvikling og ledelse er forankret i Projektteamet, som er en del af Sekretariatet i Teknik og Miljø. Klimarådet råder ikke over økonomiske midler.

Det vil vi arbejde for:

  • Den gældende Klimatilpasningsplan skal forsøges realiseret i planperioden.

  • Der udarbejdes en langsigtet Klima- og energistrategi.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer