PLANSTRATEGI 2015

Grøn erhvervssatsning

Grøn erhvervssatsning udspringer af en enstemmig beslutning i Horsens Kommunes byråd om at øremærke midler til en grøn omstilling. Formålet er at skabe vækst i erhvervslivet og flere arbejdspladser gennem blandt andet en øget anvendelse af vedvarende energi og et reduceret ressourceforbrug. Herunder hører initiativer som materialegenanvendelse, anvendelse af spild- og affaldsprodukter som råstoffer, renovering af bygninger for at reducere energiforbruget og (efter)uddannelse med fokus på grøn, vækstskabende teknologi.

Grøn erhvervssatsning udmøntes blandt andet gennem et åbent, gratis og uforpligtende netværk for virksomheder, institutioner, foreninger og forsyningsselskaber i Horsens Kommune, ligesom det på sigt vil være åbent for kommunens borgere. Grøn erhvervssatsning udgør altså rammerne for et væld af samarbejdsmuligheder på tværs af brancher og sektorer, inspiration til nye, grønnere løsninger og deltagelse i konkrete, vækstskabende projekter. Netværket er fleksibelt og dynamisk.

 

 

Grøn erhvervssatsning har særligt fokus på grøn udvikling inden for forsyning, byggeri og vedligehold, transport, uddannelse og innovativ vækst. Derudover skal de grønne tiltag styrke Horsens’ profil som en kommune, der fortsat er attraktiv for virksomheder såvel som borgere at bosætte sig i. Grøn erhvervssatsning er forankret i Teknik og Miljø.

Det vil vi arbejde for:

  • Etablerer en erhvervsklynge i Horsens med udvikling af VE-løsninger og VE-uddannelser.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer