Fysisk planlægning

Den fysiske planlægning skal arbejde med en bred tilgang til bæredygtighed, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur, sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering. Derudover arbejdes der i den fysiske planlægning med håndteringen af klimaforandringerne og den fremtidige energiforsyning af Horsens Kommune.

Det vil vi arbejde for: