PLANSTRATEGI 2015

Home Planstrategi 2015 Agenda 21 Energiplanlægning

Energiplanlægning

Horsens Kommune kan gennem energiplanlægningen skabe rammer for og krav til den fremtidige energiforsyning. Energiplanlægningen skal sikre borgerne en energiforsyning, som er uafhængig af fossile brændsler, og som er baseret på vedvarende energikilder. Dette giver en billigere energiforsyning, en større forsyningssikkerhed samt en markant reduktion af CO2-udledningen fra energiforsyningen.

 

Overordnede mål på energiområdet:

•         100 % vedvarende energi i el- og varmeforsyning i 2035.

•         100 % vedvarende energi i 2050.

•         CO2-udledning pr. indbygger ca. 6,2 ton i 2020 (målet er sat for energiforbrug uden landbrug).

•         2 % reduktion af CO2-udledning om året for kommunen som virksomhed (Klimakommuneaftale 2010-2025 med Danmarks Naturfredningsforening).

•         20 % reduktion af CO2-udledning i 2020 sammenlignet med 2007 for kommunen som geografisk område (Borgmesterpagten).

 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning:

•         Slutforbrug af varme på 712 GWh svarende til 2.563 TJ senest i 2050.

•         Etablering af nyt biogasanlæg i den vestlige del af kommunen.

 

 

Det vil vi arbejde for:

•         Nedsætte energiforbruget generelt målt pr. indbygger

•         Omfattende konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning.

•         Anvendelsen af fossile energikilder i fjernvarmeproduktionen er udfaset senest 2023 og er erstattet af varmepumper, solceller, solvarme og eventuel geotermi.

•         Konvertering af individuelle naturgasforsynede områder i kommunen, som ligger i nærheden af det fremtidige fjernvarmetransmissionsnet. Udfasningen af olie og naturgasfyr skal være gennemført i 2035.

•         En konvertering af ejendomme i det åbne land til 100% opvarmning med VE inden 2035.

•         Østjysk Fjernvarme: Samarbejde mellem fjernvarmeværkerne i Horsens- og Hedensted Kommuner med henblik på samarbejde og fælles udviklingsstrategi

•         Udvikle store fjernvarmetransmissionsledninger langs med Motorvej E45

•         Udbygning af produktionen hos Horsens Bioenergi

•         Udbygning af biogasanlægget hos Horsens Vand

•         Etablering af nyt biogasanlæg i den nord-vestlige del af kommunen

•         Udnyttelse af rummelighed i sektorplan for vindkraft tidligere opgjort til 3 vindmøller/6,9 MW

•         Der forventes foretaget en revision af den Strategiske Energiplan i planperioden.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer