Affald og genbrug

I Horsens Kommune vil vi udnytte affaldet bedre, så flest mulige ressourcer bliver genanvendt og mindst muligt forbrændes eller deponeres. Ved genanvendelse bevares affaldets ressourcer i kredsløbet og udledningen af CO2 formindskes.

Horsens Kommune har et mål om at opnå mindst 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet inden 2018 og mindst 55% inden 2024. 

 

For at Horsens Kommune kan nå målet om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet indfører kommunen husstandsindsamling af forskelligt emballageaffald som for eksempel papir, plast-, metal- og glasemballage og kildesortering af det organiske affald.