PLANSTRATEGI 2015

Home Planstrategi 2015 Agenda 21 Affald og genbrug

Affald og genbrug

I Horsens Kommune vil vi udnytte affaldet bedre, så flest mulige ressourcer bliver genanvendt og mindst muligt forbrændes eller deponeres. Ved genanvendelse bevares affaldets ressourcer i kredsløbet og udledningen af CO2 formindskes.

Horsens Kommune har et mål om at opnå mindst 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet inden 2018 og mindst 55% inden 2024. 

 

For at Horsens Kommune kan nå målet om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet indfører kommunen husstandsindsamling af forskelligt emballageaffald som for eksempel papir, plast-, metal- og glasemballage og kildesortering af det organiske affald.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer