PLANSTRATEGI 2015

Home Planstrategi 2015 Agenda 21

Agenda 21

Strategien for bæredygtighed, klima og energi kommer blandt andet til udtryk i forhold til Lokal Agenda 21, som har til formål at fremme en miljømæssigt bæredygtig udvikling globalt og lokalt i det 21. århundrede.

Lokal Agenda 21 handler grundlæggende om, at bidrage til at mindske miljøbelastningen og ressourceforbruget samt fremme bæredygtig byudvikling og biologisk mangfoldighed på et globalt plan.

En Lokal Agenda 21-strategi gør rede for, hvordan man vil bidrage til en bæredygtig udvikling inden for 5 specifikke indsatsområder:

•         Mindskelse af miljøbelastningen

•         Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse

•         Fremme af biologisk mangfoldighed

•         Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde

•         Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige-, trafikale-, erhvervsmæssige-, sociale-, sundhedsmæssige-, uddannelsesmæssige-, kulturelle- og økonomiske forhold.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer