Hvilke planer gælder for mig?

Hvilke planer gælder for mig?

Her er der mulighed for at søge i Kommuneplan 2013 og lokalplaner enten via en specifik adresse eller et punkt/tegnet flade på kortet.

VIGTIGT: Der søges i de til en hver tid gældende "Rammer for lokalplanlægning" og "Retningslinjer" (altså de geografiske udpegninger indberettet til plansystemdk.dk). 

I den gældende kommuneplan 2013, kan der være generelle retningslinjer, der ikke kommer frem i søgningen, da disse ikke knytter sig til en konkret geografi, disse skal findes frem under "Retningslinjer" fanen i den øverste menu. 

Søg via adresse

Tip: Søgning afsluttes med return/enter og kræver, at der er indtastet husnummer.

Resultatet vises under kortet.

Søg via kort

Tip: Søgningen gennemføres efter dobbeltklik med musen. Der kan søges med en tegnet flade.

Efter dobbeltklik kan resultatet ses under kortet, og hvis der tegnes på ny i kortet, startes søgningen forfra.

Der bliver søgt på:

Lokalplaner

Rammer

Retningslinjer

Det kan tage lidt tid.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer