HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

Oplevelser i mange farver

Vi skal fastholde og udvikle Horsens Kommunes brand som katalysator og centrum for store oplevelser, hvad enten det gælder vores byer, vores natur eller vores attraktive beliggenhed dels ved kysten, dels i søhøjlandet. Kommuneplanen sætter rammen for en lang række spændende, perspektivrige projekter, som tilsammen skal medvirke til at realisere visionen om Horsens i mange farver.

Byhavn i en havneby

Horsens Havn skal omdannes til en attraktiv og aktiv del af byen med kultur og –fritidsaktiviteter, arbejdspladser, caféer, butikker og boliger – en oplevelseshavn, som vil bringe havnen tilbage til borgerne. En masterplan for udvikling af havnen over de kommende 20-30 år skal lægge sporene for udviklingen af en ny bydel.

Den østlige del af Sydhavnen fortsætter som erhvervshavn. En havn, der miljømæssigt fungerer under hensyntagen til de omdannede naboarealer, som bidrager positivt til en levende og aktiv byhavn og som viderefører Horsens som en rigtig havneby.

Udvikling af midtbyen i Horsens

Der er et stort potentiale for udviklingen af Horsens Midtby med udgangspunkt i en unik og mangfoldig kulturarv og en meget attraktiv beliggenhed. Målet er at skabe mere liv og flere aktiviteter i midtbyen herunder gode oplevelsesmuligheder samt mulighed for bevægelse og motion i City.

Formålet er at bringe gode oplevelsesmuligheder og motionsmuligheder ind i de områder, hvor borgerne bor og skabe en attraktiv og spændende forbindelse mellem kulturstationen ved banegården, gågaderne i centrum og havneområdet: Et oplevelsesbånd, som skaber sammenhæng. På grundlag af en arkitektkonkurrence vil de konkrete forslag til fysiske forbedringer og udvikling af byrummene blive fastlagt.

Kulturstation og butikscenter ved banegården

Den 34.000 kvadratmeter store Slagterigrund ved banegården i Horsens skal bebygges med op mod 70.000 kvadratmeter kulturstation, butikscenter og boliger. Kulturstationen skal huse bibliotek, musikskole, komediehus, møde- og foreningslokaler etc. Butikscenter og kulturstation bliver et spændende knudepunkt for den akse af byliv, der skal føre henover Søndergade og ned til havnen.

Kæmpe potentiale i Vestbyen

Vestbyen har gennem de seneste års kvartersløft synliggjort et stort potentiale som attraktiv bydel. Et helstøbt kvarter. Med planerne om at ombygge det gamle statsfængsel til en ny turistattraktion og oplevelsescenter og plads til 400 nye boliger, etableringen af en ny Slotsskole i området, planer for fremtidens etageboliger i Vestergade, og med beliggenheden i forhold til banegård, busterminal og kulturstation har området åbenbaret nogle kvaliteter og et potentiale, der skal bygges videre på, og som skal markedsføres.

Bymidten i Brædstrup

Der er udarbejdet en plan for Brædstrup Bymidte med det mål at skabe en arkitektonisk helhed, der skal medvirke til at skabe nye oplevelser og bedre sammenhæng i bymidten. Der er identificeret en række projekter som de kommende år skal være med til at realisere ideerne i planen. Det drejer sig bl. a. om diverse nybyggeri, om fredeliggørelse og omlægning af trafikken og om nyindretning af gader og pladser, med ny belægning, inventar og beplantning.

Byer i naturen og natur i byerne

Der skal i højere grad etableres natur som en integreret del af nye byområder, og der skal arbejdes for at skabe tilgængelighed fra eksisterende og fremtidige byområder til naturen. Borgernes sundhed er tæt knyttet til mulighederne for bevægelse. Blandt andet derfor er det ønsket at styrke de rekreative og fysiske udfoldelsesmuligheder i boligområderne og andre byområder.

Æstetik og kvalitet

I planperioden vil der blive igangsat udarbejdelse af forslag til ny arkitekturpolitik, med fokus på en fortsat udvikling af de æstetiske kvaliteter i by og på land. Høj arkitektonisk kvalitet i nybyggeri og nyanlæg skal skabe gode rammer om vores liv, og den arkitektoniske kulturarv skal vedligeholdes og udvikles.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer