HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

En moderne velfærdskommune

Horsens Kommune ønsker en høj kvalitet i vores service til borgerne – fra børnepasning til uddannelse og ældreomsorg. Både for de borgere, som allerede bor i Kommunen, og for dem, som vi ønsker at tiltrække. Derfor skal udvikling og etablering af offentlige servicetilbud være en integreret del af den planlagte byudvikling.

 

Kapacitet og kvalitet

Det er et mål, at udvikling og byggeri af institutioner, skoler, fritidsanlæg, ældreboliger mv. skal ske i takt med byudviklingen og at byudviklingen sker mest hensigtsmæssigt i forhold til den offentlige servicestruktur. Derfor ligger der et stærkt tværfagligt samarbejde til grund for de arealudlæg, der fremgår af kommuneplanen, herunder kommuneplanens rammedel, og der skal fortsat ske en koordinering af detailplanlægningen af byudviklingen i forhold til investeringer i offentlig service og infrastruktur.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer