HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

Kultur & fritid

Byrådet har besluttet, at der skal laves en overordnet plan for udvikling af Horsens som kommunen med de bedste, mest alsidige og sammenhængende fritidstilbud til alle.

Følgende forslag skal ses som bidrag til at realisere planen – arealmæssigt.Arealer til nye idrætsanlæg til organiserede og uorganiserede motionsaktiviteter

Formålet er at sikre gode og tidssvarende motionsmuligheder for borgerne, og der foreslås derfor reserveret arealer til nye idrætsanlæg:

  • til organiserede foreningsaktiviteter (haller og idrætsanlæg) samt 
  • til uorganiserede bevægelsesaktiviteter (f.eks. basketbaner, skateramper, klatretræer, boldspil, kroket og lignende)

Samtidig med udlægning af nye arealer til bolig og erhverv som følge af befolkningstilvækst bør der reserveres arealer til nye anlæg, der enten skal udvide kapaciteten eller erstatte eksisterende anlæg, som ønskes flyttet som følge af byudviklingen.

Vestbyen, Torsted-området, Bankager-området, Stensballe-området, Hovedgård-området og Østbirk-området er eksempler på området, hvor der bør foretages en behovsvurdering og reserveres nye arealer. I mindre bysamfund, og hvor det er hensigtsmæssigt, bør de kommunale anlæg søges etableret i nærheden af hinanden, så det vil være muligt at bistå hinanden på tværs af sektorer med åbne-lukke funktioner, opsyn, information, kontakt til brugere osv.

Motions- og oplevelsesture i hele Horsens Kommune

Formålet er at kombinere motion og oplevelse, herunder at indtænke forskellige forskellige typer af ”ruter” rundt omkring i kommunen. Horsens Kommune er forsynet med dejlige naturområder, hvor der med enkle midler kan etableres et sammenhængende sti/rutesystem til forskellige former for bevægelse (gå, løbe, cykle, rulleskøjte, ride osv.).

Et enkelt eksempel kunne være Kulturaftalens ”kulturelle Gudenåmarch”, hvor der planlægges motionsaktiviteter langs Gudenåens løb tværs gennem Horsens Kommune. Motionsturen kobles her sammen med en turguide eller permanente informationspunkter langs ruten, som fortæller Gudenåens kulturhistorie i relation til alle de interessante steder, man passerer på sin vandretur.

Bevægelse og motion i midtbyen

Formålet er at bringe motionsmuligheder ind i de områder, hvor borgerne bor. I Horsens bor mange mennesker, og byens rum bør indbyde til motion og bevægelse fra morgen til aften. I dag indbyder byrum generelt ikke til sådanne aktiviteter.

Byens åbne, udendørs rum bør i videst mulig omfang indrettes til motion og bevægelse for alle aldersgrupper, hvor der er fri adgang på alle timer af døgnet. Det kan være små boldspilsområder/mure, for børn, basket, dans og skøjter for unge, løbeture for voksne, gåture og udendørsgymnastik for ældre.

Små og store byrum, parker og pladser, hjørner og ukurante småområder bør udnyttes. Ved indretningen bør tænkes i eksempelvis tilgængelighed på alle tidspunkter af døgnet, sikkerhed (tryghed), belysning, årstider med mere. Ligeledes bør der udformes velbelyste og velmarkerede ruter fra for eksempel Bygholm Park til havneområdet og i andre tilsvarende områder, så det er nemt og sikkert at gå en aftentur eller lignende.

Naturlige ”arenaer” i nye bydele og bydele, der omdannes

Formålet er fællesskab, oplevelser og motion. Naturlige samlingssteder befordrer fællesskab og oplevelser. Det foreslås, at der skabes naturlige små ”arenaer”, hvor områdets beboere kan mødes og samles til hverdag, og hvor der ved særlige lejligheder kan arrangeres småoptrædener med fx teater og musik. Herudover bør etableres enkle motionsredskaber for alle aldersgrupper til fri afbenyttelse i ”arenaerne”.

Forum Horsens

Formålet er fremtidssikring af Forum Horsens. Forum Horsens er nyt og meget velbesøgt, og det er nødvendigt allerede nu at gøre opmærksom på, at der vil blive behov for kapacitetsudvidelse i forhold til både svømmeaktiviteter, indendørs og udendørs aktiviteter.

Fængslet

Formålet er turister til City. I antagelse af at FÆNGSLET udvikler sig til en turistmagnet, bliver én af opgaverne for Horsens Kommune at tilvejebringe en naturlig forbindelse mellem FÆNGSLET og Horsens midtby med henblik på at gøre turisterne interesserede i også at besøge Horsens midtby, så Horsens Kommune også får fornøjelse af de tilrejsende turister. Ruten bør fremstå indbydende, smuk og oplevelsesrig, så det i sig selv bliver attraktivt at tage (gå)turen til midtbyen fra FÆNGSLET.

Forum Horsens

FÆNGSLET

Forum Horsens

Optog i Søndergade

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer