HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

Området ved banegården

Området ved Banegården, med Slagterigrunden, godsbanearealet og fremtidig trafikterminal, er under forvandling.

Området rummer betydelige udviklingspotentialer og ligger centralt i forhold til centerfunktioner og kollektiv trafikbetjening. Det er vigtigt, at området opnår sammenhæng med den omgivende by, og får karakter af et egentligt byområde, med de kvaliteter i form af variation og mangfoldighed, der kendetegner gode byområder.

Det nye kvarter vil ligge som afslutningen af Horsens bymidte mod vest, og skal sammen med det netop afsluttede Kvarterløftprojekt højne kvaliteten af Vestbyen.

Områdets naboer er på den ene side den fredede Bygholm Park, der er adskilt fra området af banen, på den anden side den sydvestlige del af Vestergade-kvarteret med fine gader som Fabrikvej, Kjeldsensgade og Fælledvej, samt banegårdspladsen og Andreas Steenbergs Plads. 

Naboskaber, der på hver sin måde skal spille ind på udformningen af området, og som udstikker krav om væsentlige sammenhænge der skal indarbejdes: til bymidten, Bygholm Park og til Vestergade-kvarteret.

Området indeholder nogle få, markante og værdifulde bygningsanlæg, der på hver sin måde skal tages hensyn til i udformningen af omgivelserne: eksempelvis Bastian og Hede Nielsen.

Nord for banegården er en ny trafikterminal under planlægning. Den skal samle bybustrafikken, der i dag er placeret på Andreas Steenbergs Plads, med den regionale bustrafik og tog.

Slagterigrunden skal være koblingen til bycentret. Den by- og stationsnære placering er særdeles velegnet til publikumsrettede funktioner som f.eks. bibliotek og andre centerfunktioner. 

Slagterigrunden blev udbudt til salg i 2008, og i udbudsmaterialet for grunden er det forudsat, at der skal opføres:

  • en Kulturstation på ca. 10.000 m² indeholdende bibliotek og pædagogisk mediecenter, musikskole, scene, café, diverse foreningslokaler m.v. Kulturstationen skal udlejes til Horsens Kommune
  • min. 30.000 m² til et butikscenter
  • min. 10.000 m² til boliger
  • liberale erhverv.

Efter udbudsrunden er der valgt en samarbejdspartner, der sammen med kommunen skal udvikle det store byggeprojekt. En realisering heraf bliver en væsentlig faktor i udviklingen af hele midtbyen. På godsbaneterrænet skal der indarbejdes et rekreativt bånd, der skal være rygraden i dette område indeholdende et afvekslende forløb af aktiverende tilbud og muligheder for rekreation.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer