Feje for egen dør

Vi vil nedbringe miljøbelastningen fra bygge-, anlægs- og driftsopgaver og undgå anvendelsen af skadelige stoffer i virksomheden Horsens Kommune.

Et godt miljø med ren luft, rent drikkevand og gode fødevarer er af stor betydning for et godt og sundt liv. Som kommune har vi et stort ansvar for at skabe sunde rammer for byens borgere både når de færdes i naturen og i byen eller når de opholder sig på arbejdspladsen, i daginstitutionen eller i skolen.

Kommunen ønsker at begrænse resurseforbruget og minimere udledninger til miljøet fra egen virksomhed og vil arbejde for at skabe et sundt miljø i Kommunens institutioner. Ved at sætte miljøet på dagsordenen er det håbet, at vi kan virke som inspirator for byens borgere og virksomheder.

Kommunen vil arbejde med fire fokusområder, som er rettet mod at skabe et sundt miljø og nedbringe miljøbelastningen fra egen virksomhed.

Fokusområderne er: