HOVEDSTRUKTUR - KOMMUNEPLAN 2013

Agenda 21

Agenda 21 betyder ”dagsorden for det 21. århundrede”. Begrebet blev for alvor officielt på den verdensomspændende konference i Rio de Janeiro i 1992 hvor alverdens nationer forpligtede sig til at gøre en indsats lokalt for at sikre en bæredygtig udvikling. Det verdensomspændende slogan ”Tænk globalt - handl lokalt ” blev lanceret.

Agenda 21 som begreb dækker således over den bestræbelse lokale myndigheder, herunder Horsens Kommune, bør påtage sig for at sikre at udviklingen finder sted på et bæredygtigt grundlag i samarbejde med Kommunens borgere, erhverv og foreninger.

De nedenfor anførte afsnit:

  • ”Agenda 21 – Natur i byen og landet”
  • ”Agenda 21 – Samarbejde og dialog”
  • ”Agenda 21 – Feje for egen dør”

samt afsnittene i øvrigt i Horsens Kommuneplan 2013 indeholder Byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor følgende indsatsområder:

 

  •  Mindskelse af miljøbelastningen
  • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • Fremme af biologisk mangfoldighed
  • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
  • Fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer