Efterskrift

Ud over revisionen af Kommuneplanen hvert fjerde år, sker der en løbende tilpasning. Det sker ved at Byrådet vedtager såkaldte tillæg til kommuneplanen.

Det kan være små justeringer i forbindelse med lokalplaner for konkrete byggeprojekter eller større temaer, som eksempelvis vindmølleplanen.

Siden seneste kommuneplanrevision i 2009, er der således gennemført og igangsat følgende planlægning som en udløber af eller som tillæg til Kommuneplanen:

Det fremtidige kommuneplanarbejde vil således være kendetegnet ved en løbende revision i form af (tema-)tillæg til Kommuneplan 2013.

Opfølgning på Kommuneplan 2013 (formelle og uformelle planer) kan allerede anes og bliver iværksat efter behov og nødvendighed: