EFTERSKRIFT - KOMMUNEPLAN 2013

Efterskrift

Ud over revisionen af Kommuneplanen hvert fjerde år, sker der en løbende tilpasning. Det sker ved at Byrådet vedtager såkaldte tillæg til kommuneplanen.

Det kan være små justeringer i forbindelse med lokalplaner for konkrete byggeprojekter eller større temaer, som eksempelvis vindmølleplanen.

Siden seneste kommuneplanrevision i 2009, er der således gennemført og igangsat følgende planlægning som en udløber af eller som tillæg til Kommuneplanen:

 • Vindmølleplan - Tematillæg vedtaget marts 2012
 • Landsbyplan. Tematillæg vedtaget maj 2013
 • Helhedsplan for Gedved - vedtaget 2011
 • Helhedsplan for Nim - vedtaget 2013
 • Helhedsplan for Hovedgård - vedtaget 2013
 • Vejplan 2012 - vedtaget 2012
 • Strategisk Energiplan - vedtaget 2013
 • Klimatilpasningsplan
 • Helhedsplan for Østbirk
 • Helhedsplan for Hatting Torsted
 • Helhedsplan for Egebjerg
 • Horsens og Brædstrup midtbyer – projekter gennemført og flere på vej
 • Horsens Havn - opfølgning på Masterplanen
 • Tematillæg for nye byvækstområder og fritidsformål, hernunder også en samlet grundvandsredegørelse.

Det fremtidige kommuneplanarbejde vil således være kendetegnet ved en løbende revision i form af (tema-)tillæg til Kommuneplan 2013.

Opfølgning på Kommuneplan 2013 (formelle og uformelle planer) kan allerede anes og bliver iværksat efter behov og nødvendighed:

 • Helhedsplaner for udvalgte landsbyer
 • Plan for skovrejsning
 • Fremtidens erhvervsområder
 • Natur- og landskabsplaner
 • Trafikplanlægning
 • Temarevision af rammer for lokalplanlægning.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer